เข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมกิจกรรม 5 คะแนน ครั้งที่ 2

ชื่อ –สกุล นางสาวจุฑาทิพย์ คุณกระ รหัสนิสิต: 570101245014 คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: การพัฒนาชุมชน กลุ่มเรียนที่ : 1

ชื่อโครงการ : Big CleaningDay วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 สถานที่: กองกิจการนิสิต

  • ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

การได้ร่วมการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะทั้งบุคลากร อาจารย์ และกลุ่มนิสิต ได้บำเพ็ญทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถูก เก็บ ของออกมาปัดฝุ่นใหม่เรียงอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ตัวนิสิตเองรักสถานศึกษาของตนเองด้วย

  • ความรู้สึกอื่นต่อการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้สึกต่อสภาพอากาศที่ร้อนอบอาว ทำให้การทำงานเหนื่อยมาก แต่ก็ไม่ไหวทำต่อจนเสร็จ งาน ได้ทานข้าวร่วมกับเพื่อนที่ทำงาน ด้วยกัน ถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่ค่อยสบายเป็นไข้ เราก็ไปค่ะ ดีใจที่งานวันนี้สำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เข้าร่วมโครงการความเห็น (0)