​ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเยาวชนน่าน ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ปี 2

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


“พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด” ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนน่าน“พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด” ครั้งที่ 2 ในฐานะพลังพลเมืองรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมเมืองน่าน เยาวชนทั้ง 13 กลุ่ม ได้แสดงพลังร่วมนำเสนอประเด็นเมืองน่าน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการจัดการขยะ ภายในงานพบกับ นิทรรศการ พลังพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างสรรค์เมืองน่าน / เวทีเสวนา ประเด็น “งอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิด ผ่านมุมมองของผู้ใหญ่และเยาวชน” / เวทีพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ( Ignite show) โดย ตัวแทนเยาวชนละอ่อนน่าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นน่าน พร้อมเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน ดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน สนับสนุนโดย สสส.และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.2559 ณ ข่วงเมือน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน


ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)