รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ย้อนหลัง ออกอากาศวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 คุณราเชน ตระกูลเวียง ลูกกำหร้าตั้งแต่อายุ 13 ปี หยุดเรียนทำงานเป็นเด็ก รถ บขส เพื่อหาเงินส่งให้น้องชายได้เรียนต่อ เปิดเผยความจริงที่เขาค้นหา เปลี่ยน แล้ว เปลี่ยน อีก จนค้นพบคำตอบที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวัน หลังจากรับชมแล้วโปรด ร่วมแสดงความคิดเห็น ติ ชม หรือเสนอแนะ สิ่งที่ท่านผู้ชมอยากให้ผู้ดำเนินรายการนำมาเสนอ เช่นอยากให้คุณราเชน มาร่วมออกรายการอีก หรือท่านอยากเสนอให้ผู้จัดเชิญแขกรับเชิญท่านใด หรืออยากรับฟังประเด็นอะไร เป็นต้น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
21 กรกฎาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)