ธรรมชาติ

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ เกิดฤดูกาล

ยามเมษาโลกใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ร้อน

สิงหากันยาถึงธันวา ฤดูน้ำหลาก

มกรา กุมภา ความหนาวมาเยือนเพราะไกลดวงอาทิตย์

ธรรมชาติวนเวียนอยู่เช่นนี้ เสมือนหนึ่ง

ดวงอาทิตย์คือ เจ้านาย

โลก คือตัวเรา

ไม่ควรอยู่ห่างหรือใกล้นานเกินไป

ชิด ห่าง พอดีๆ

เราจะเหมือนต้นไม้ที่เขียวชะอุ่ม

เพราะรองรับฤดูกาลได้อย่างมั่นคง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติและชีวิตความเห็น (0)