จากใจพยาบาล

จากใจพยาบาล


วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตหัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พี่เบญจวรรณ ทันประจำสินธุ์ พี่เขาเล่าให้ฟังว่า

ประเด็นที่ 1 เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีพบกับผู้เดินทางกลับจากนราธิวาส 2 ท่าน ทราบว่า ท่านมาโครงการผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ ทั้งสองท่านชื่นชมนักศึกษาพยาบาล มนร.ว่าสามารถช่วยให้การดำเนินงานไหลลื่นได้ดีทุกอย่างสะดวกจากการบริหารจัดการของนักศึกษาพยาบาล

ประเด็นที่ 2 ท่านไปรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ประทับใจในบริการของพยาบาลรายหนึ่ง เมื่อซักถามอะไร สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างดี ประมาณว่าทราบไปทุกเรื่อง ท่านจึงถามว่า จบจากที่ไหน พยาบาลคนนนั้นตอบว่าจบจากคณะพยาบาล มนร.

บทสรุป ท่านอดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรู้สึกยินดีและปลื้มปิติที่นักศึกษาและบัณฑิตของคณะเรามีพัฒนาการในทางที่ดีและเป็นที่ยอมรับอย่างน่าประทับใจ

สำหรับอดีตคณบดีพยาบาลมา รู้สึกดีใจแทนคณาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันหล่อหลอมและพัฒนานักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหวังของสังคม สามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทำดีกันต่อไป เรามาถูกทางแล้วค่ะ

ทิพยวรรณ นิลทยา 17/03/2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะพยาบาลศาสตร์ความเห็น (0)