ฉบับที่ ๐๔๑ "ปฏิบัติการอบรมสื่อประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย สสส.ผ่านสื่อออนไลน์ Blog "

ดิฉันได้เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย สสส.ผ่านสื่อออนไลน์ Blog ณ โรงแรมดุสิตเพลส กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส. โดยมีหลักการและเหตุผลของการอบรมครั้งนี้ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภาคีเครือข่าย สสส. จำเป็นต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ ที่หลายหลาย เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และองค์กรในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรได้มีการสอนกลยุทธ์การจับประเด็นผลงานและนำเสนอข้อมูลข่าวสารและภาพผ่านเว็บไซต์สู่สิ่งพิมพ์สู่สังคมออนไลน์ การเขียนบล็อกโอเคเนชั่น บล็อกโอเคเนชั่นเป็นซึ่งเป็นบล็อกที่ติดอันดับโลก จับประเด็นสร้างเนื้อหาการใช้ช่องทางการสื่อสาร การคัดภาพและงานการออกแบบลักษณะงาน ปูพื้นการเขียนเรื่องเล่านอกตำรา และการรู้จักบล็อกและการเขียนบล็อก สสส. ได้เรียนรู้จากวิทยากร อาทิ คุณวิชเทพ ฤาชาฤทธิ์ คอลัมภ์นิส ข่าวสด , คุณพลพิบูล เพ็งแจ่ม บก.โต๊ะการศึกษา เดลินิวส์ ได้ให้คำนิยามกับสื่อ ว่า “สื่อ” จะต้องทำหน้าที่ชี้นำสังคม กระตุ้น บอกประเด็น โดยภาพที่ใช้จะต้องน่าสนใจ , คุณกมลทิพย์ ใบเงิน บก.โต๊ะการศึกษา คมชัดลึก และ คุณชาย ซีโฮ่ บก.บล็อกโอเคเนชั่น ได้ให้คำนิยามในการเขียนบล็อกไว้ 4 แนวทาง ที่คนจะเข้ามาอ่าน

  • ไกลตัว ไกลใจ (คนอ่านน้อยสุด)
  • ไกลตัว ใกล้ใจ
  • ข่าวใกล้ตัวแต่ไกลใจ
  • ข่าวใกล้ตัว ใกล้ใจ (คนจะชอบและเปิดอ่านทันที)

การอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักบล็อก สสส. และวิธีการเขียนบล็อก รู้จักการใช้คำและภาษาเพื่อให้ผู้อ่านสนใจและสามารถนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เรียบเรียงโดย : รติกร เพมบริดจ์ ([email protected])

เว็ปไซต์ที่เกียวข้อง : http://www.thaihealth.or.th/ , www.trc.or.thบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


....สื่อสาร สรรค์โลกกว้าง............แคบลง
"ฤทธิ์เทพ"เคยจารประจง...............วาดไว้
พากเพียรส่งสมประสงค์..............สำเร็จ
รู้โทษ ประโยชน์ใช้....................ทุกผู้สุขสันต์


....สัมพันธ์ สกลโลกหล้า............หนึ่งเดียว
ปรากฏเหตุ วิชชุเชียว.................ทราบถ้วน
ทัศนา สดับชัดเจียว...................แจ่มกระจ่าง
ปิดลับอันใดล้วน.......................สุดสิ้นกังขา