ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: thebeattlecity38
  • ผู้ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมยาสูบ
  • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  • สมาชิกเลขที่ 167347
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

เป็นโครงการอิสระ ภายใต้มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ผลิตและจัดการความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบ เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนสื่อสารองค์ความรู้สู่สาธารณะ