ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมยาสูบ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
Usernamethebeattlecity38
สมาชิกเลขที่167347
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

เป็นโครงการอิสระ ภายใต้มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ผลิตและจัดการความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบ เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนสื่อสารองค์ความรู้สู่สาธารณะ