160218-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Mutual / myself

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Mutual เมื่อเป็น adj. ในความหมายว่า ความร่วมกัน ของสองคน หรือมากกว่า

เช่น A mutual friend.

A mutual interest.

ถือเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้เคร่งครัดเรื่องประเพณีการใช้ภาษา

โดยอ้างว่า จำเป็นต้องมีนัย ของการแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างกันและกัน ด้วย

เช่น ‘Mutual respect’ หรือ ‘mutual need’

แต่ข้อติติงเช่นว่า มีประวัติการใช้ยาวนาน อย่างได้รับความเชื่อถือ

ตั้งแต่สมัยของ Shakespeare และนักเขียนชื่อดังอีกหลายคน เช่น Sir Walter Scott, George Eliot,

รวมถึง Charles Dicken ผู้ตั้งชื่อนวนิยายของเขาว่า “Our Mutual Friend.”

ปัจจุบันได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า เป็นการใช้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือหลีกเลี่ยงไม่ใช้ mutual ร่วมกับคำต่างๆ

ที่แสดงนัย การทำงาน หรือการอยู่ ร่วมกัน = working or being together


“Mutual cooperation” เป็นวลีที่ใช้คำมากเกิน ควรที่จะตัด mutual ออกได้


พิจารณาดูว่า จะควรใช้ mutual ร่วมกับคำต่างๆ ต่อไปนี้ หรือไม่

Collaboration, concert, collusion, complicity, partnership,

Fraternity, fellowship, federation, tie-up, teamwork,

Unison, comradeship, combination และ concurrence.


Myself เป็น สรรพนามย้อนกลับ(ไปที่ประธาน) = Reflexive pronoun

จำไว้ว่า ต้องเขียนติดกันเป็นคำเดียว เสมอ

ตามปกติ ใช้ในประโยค ที่มี I เป็นประธาน เช่น I hurt myself.

การใช้ myself แทน me ให้เป็น กรรม ของกริยา หรือบุพบท เป็นการใช้ที่ไม่มาตรฐาน

“The policeman and I saw the accident” ถือว่า ถูกต้อง

ไม่ใช่ “The policeman and myself saw the accident.


ใช้เมื่อประธาน ของกริยานั้นคือ I และกรรม คือบุคคลเดียวกัน

I caught sight of myself in the mirror.

ใช้เพื่อเน้นว่า I เป็นประธานของประโยค

I don’t like a heavy meal at lunch time myself.

ใช้แทน I หรือ me

My husband and myself were delighted with the gift.

They very kindly invited my sister and myself to the inauguration.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)