นิทรรศการ ศาสน์ ศิลป์

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิทรรศการศิลป์ ศาสน์ ที่จะเปิดเพื่อแสดงชิ้นงานช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำ พร้อมกับประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน พื้นที่จัดแสดงและจัดกิจกรรมสาธิต เรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มสนใจ ๑ วัน ๑ อาชีพสำหรับประชาชนที่สนใจใคร่เรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น ๓ - ๖ ชั่วโมงต่อวันบริเวณหอศิลป์พุทธะ (ธรรมสภา) ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา โดยประธานที่ปรึกษา อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานนี้ มีการนำชิ้นงานจากเครือข่ายจาก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เรือนจำพิเศษธนบุรีมาโชว์ผลงานและหากสนใจก็สามารถเรียนได้เลย อาทิ การเขียนร่วมแดง การพับดอกบัว การร้อยมาลัยดอกไม้สด การปั้นปูนสด การทำขนมลุกชุบ งานใบตอง แกะสลักของอ่อน จัดดอกไม้สด ดอกไม้ดินไทย เป็นต้น งานครั้งนี้เริ่มเปิดแสดง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๙ นาฬิกาเป็นต้นไป ส่วนพิธีเปิด จะเปิดเวลา ๑๓ นาฬิกา โดย

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวุฒิสักดิ์ ศรีเสมาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กล่าวรายงาน งานจะมีถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนกิจกรรมสาธิจ กลุ่มสนใจ จะมีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงาน ศกภความเห็น (0)