ชยพร แอคะรัจน์ a

รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Usernamea14565
สมาชิกเลขที่141784
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- การศึกษา - วท.บ.(เกษตรศาสตร์), M.S.(Crop Sc.), D.Sc.(Crop Sc.)

- ตำแหน่งวิชาการ - รองศาสตราจารย์

- สถานที่ทำงาน - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์