ขับเคลื่อน PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม _๓๘ : PLC เทศบาลบ้านวิทย์น้อย เครื่องมือส่งเสริมการมองกระบวนการ

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การ AAR หลังการตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี (อ่านที่นี่) พบว่า การเข้าเยี่ยมแบบ เข้าพร้อมๆ กันทีละห้องเรียนนั้น นอกจากครูและนักเรียนแต่ละห้องจะต้องรอแล้ว เวลาเพียงภาคเช้าที่เรามีนั้นไม่พอ ทำให้ครูต้องทำการทดลองแบบรีบการทดลอง กลายเป็นเน้นเนื้อหาจดจำ ทำให้การเรียนรู้จึงไม่เป็นธรรมชาติ ... จึงตกลงกันว่า ครั้งที่มา ร.ร.เทศบาลบ้านส่องฯ นี้ จะแยกออกเป็นทีม แต่ละทีมเข้าประจำคนละห้อง แล้วมาทำวง PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในตอนเช้า โดยผมอาสาว่าจะไปทำเครื่องมือมือเป็นไกด์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน

หลักคิดในการทำเครื่องมือของผม ย่อมประหลาดกว่าคนอื่นแน่นอน เพราะ มันต้องเป็นการประเมินแบบพัฒนา ที่ผู้ประเมินและครูผู้สอนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการคือ ต้องง่าย ได้คิด และไม่มีผิดมีถูก ... สุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้ครับ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)


ผมมั่นใจว่าเครื่องมือนี้จะทำให้ ครูปฐมวัย ใน PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม พูดคุยและอภิปรายกันเกี่ยวกับ "กระบวนการมากขึ้น" ...ทักษะกระบวนการทั้ง ๖ ประการ จาก "วัฏจักรนักวิทย์น้อย" จะสร้างความแตกต่างระหว่าง "กิจกรรมที่ทำเพียงเพราะความสนุก" กับ "กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนอย่างมีความสุข" ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)