งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช บ้านเกิดบรรพชนสายสกุล ณ นคร

ข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช บ้านเกิดบรรพชนสายสกุล ณ นคร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดโดยสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และ มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นประธานในพิธี ได้มีพุทธศานิกชนร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อทำนุบำรุงซ่อมแซมเจดีย์พระมหาธาตุโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑.๒ ล้านบาท

หนังสือที่คณะเจ้าภาพนำมาแจกเป็นที่ระลึกในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราชครั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ผู้เป็นประธานในพิธี ได้เขียนตอนหนึ่งไว้ในคำนำว่า "เนื้อหาสำคัญของหนังสือ แบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนแรก: ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รวบรวมโดยพระครูสิริธรรมาภิรัต

ส่วนที่สอง: เป็นวิทยานิพนธ์ของคุณนรีนันท์ มรรคดวงแก้ว หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง "เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ในความสัมพันธ์กับราชธานี จังหวัดภาคใต้ และหัวเมืองมลายู ( พ.ศ. ๒๓๒๗ - ๒๔๓๕ ) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ ผู้สืบสายโลหิตจากเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช เจ้าพระยานครศรีธรรมราชคนสุดท้าย ที่กรุณาอนุญาตให้นำเนื้อหาจากบทที่ ๒ "ความสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชต่อราชธานี และตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช" มาตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ให้เห็นความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เด่นชัดยิ่งขึ้น...."

ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้ ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวเนื่องกับความเป็นสายโลหิตที่กล่าวถึงนั้นว่า คุณพ่อของข้าพเจ้า คือ พลตรีพงศ์ เภกะนันทน์ มีมารดาชื่อ พริ้ง ณ นคร เป็นธิดาคนหนึ่งของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) และท่านปิ่ม กำเนิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ที่บ้าน ณ ถนนพระเสื้อเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เติบโต และเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ ที่ รร.อเมริกันมิชชั่นนารี จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะขึ้นมาศึกษาต่อที่รร.วัดเบญจมบพิตร และรร.นายร้อยทหารบกเฑ็คนิค(สะกดในสมัยนั้น) ต่อมารับราชการทหารเหล่าสื่อสาร ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเป็นเจ้ากรมการทหารสื่อสารในกรุงเทพมหานคร แต่ช่วงเวลาหนึ่งได้กลับไปบรรพชาตามประเพณี และเยี่ยมบ้านเกิดเป็นระยะๆด้วยความผูกพันอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงแก่อสัญกรรมในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ในชั้นลูกหลานของคุณพ่อ พวกเราซึ่งเคยติดตามท่านไปเยี่ยมเยือนเมืองนครศรีธรรมราชอยู่เสมออย่างมีความสุข และต่อมาได้รับมรดกอสังหาริมทรัพย์ และผลประโยชน์ที่อาจจะไม่สูงมากเท่าความผูกพันทางใจที่มีต่อบ้านเมืองและพี่น้องชาวนครฯ อันได้รับการปลูกฝังในจิตสำนึกตลอดมา ไม่เคยลืมเลือนแต่อย่างใด

.....................................................................................................................................

ภาคผนวก...

สายสกุล ณ นคร

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช + เจ้าจอมมารดาปราง

>เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช (เจ้าพระยานครน้อย) + ท่านผู้หญิงอิน ( ณ บางช้าง)

>> เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) + หม่อมราชวงศ์หญิงเรือง (เสนีวงศ์)

>>> เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) + ท่านปิ่ม

>>>>คุณพริ้ง ณ นคร + อำมาตย์โทพระวุฒิศาสตร์วินิจฉัย(ชิต เภกะนันทน์)

>>>>> 1.นางสาวเปรอสิริ เภกะนันทน์ 2.พลตรีพงศ์ เภกะนันทน์ + เฉลิมจิตต์ (ศิริสวัสดิ์)

>>>>>> 1.นางนงนาท +นายประทีป สนธิสุวรรณ 2.นางนันทนา +ดร.สารสิน วีระผล 3.น.ส.อารีรัตน์ เภกะนันทน์ 4.นายมนตรี เภกะนันทน์+น.ส.อันนา (นิลคูหา) 5. ศาสตราจารย์พิเศษ พญ.พัชรินทร์ เภกะนันทน์ 6.น.ส.พัชรี เภกะนันทน์ 7.น.ส.ดวงรัตน์ เภกะนันทน์ 8.นายสุพงศ์ เภกะนันทน์+ น.ส.พระเพ็ญ (วรพจน์พิทักษ์)

>>>>>>> 1.นายอมรพงศ์ เภกะนันทน์ 2.นางสาวชนัญญา เภกะนันทน์ 3.นายชวินทร์ เภกะนันทน์

..................................................................................................................

โปรดดูรายละเอียดสายสกุล ณ นคร ได้ที่:

www.nanagara.com/family_muangnakhon_p1.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางชีวิต..ใครลิขิตความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

พระประธาน ... งดงามมากๆ นะคะ ....

ดูแล้ว น้องมีความสุขไปด้วยค่ะ

ขอบคุณพี่ใหญ่กับบันทึกดีดีนี้ค่ะ

....

เขียนเมื่อ 

เป็นบันทึกที่น่าภาคภูมิใจนะจ๊ะพี่ใหญ่

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์จ้ะ

ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับพี่ใหญ่ด้วยนะครับ

..

เป็นบันทึกที่น่าจดจำ และภูมิใจมากจริง ๆ เลยนะครับ

..ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุๆด้วยครับ

ผมได้อ่านเล่มที่พี่ให้แล้ว ทึ่งต้นตระกูลพี่มาก

เป็นตระกูลที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

ตัว link ข้างล่างหายไปครับพี่

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

มาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะพี่

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญกับพี่ใหญ่ด้วยค่ะ ขอบคุณบรรพชนสายสกุลนี้ที่เป็นกำลังสำคัญช่วยสร้างบ้านแปงเมืองไทยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญกับคุณครูด้วยครับผม ^_^

 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • แสงแห่งความดี...
 • คนใต้โดยภรรยา
 • Dr. Ple
 • GD
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช บ้านเกิดบรรพชนสายสกุล ณ นคร
 • น้องDr.Ple...นับเป็นอีกหนึ่งความสิริมงคลในชีวิตที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานบุญเช่นนี้ เมื่อครั้งคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ ท่านไปกราบนมัสการองค์เจดีย์พระมหาธาตุ และร่วมบริจาคทรัพย์บูรณะพระเจดีย์นี้อย่างสม่ำเสมอค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ...ขอบคุณภาพพระจันทร์งามยามราตรีที่นำมาฝากกันค่ะ
 • น้องแสงแห่งความดี...เป็นการเดินตามรอยบรรพชนที่สมควรรักษาพุทธประเพณีดีงามไว้อย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ยินดีมากค่ะที่มารำลึกถึงเนื้อหาในหนังสืออนุสรณ์ของคุณพ่อที่ได้รับไปเมื่อครั้ง น้องชายมาเยี่ยมแจกเมล็ดพันธุ์ผักถึงบ้านพี่ใหญ่ที่กทม....ได้เพิ่มเติม website ของสายสกุล ณ นครแล้ว...แปลกใจที่ตอนพิมพ์ครั้งแรกได้ปรากฏอยู่ แต่ภายหลังไม่มีใน page คงเป็นปัญหาทางเทคนิคนะคะ..
 • น้องnui...ยินดีมากค่ะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ
 • น้องGD....ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่าของบรรพชนของเราค่ะ
 • น้องอ.นุ...ขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/597080?597080