ปลูกผักโรงเรียนบ้านห้วยหวาย:เตรียมแปลงกับนักเรียน (8)

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ผู้เขียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยหวาย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ความจริงแล้วเดินทางมาที่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมก่อนและพักที่โรงเรียน ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต ให้พักที่โรงเรียน ตอนเช้าเลยไปโรงเรียนบ้านห้วยหวายได้ง่าย ก่อนหน้านี้ผู้เขียนไปสำรวจกิจกรรมที่จะทำก่อนอ่านได้ในบันทึกนี้ครับ โรงเรียนบ้านห้วยหวายเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง รุ่นที่ 2 โครงการกองทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ตอนเช้าแอบดูนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรม BBL ก่อน หลังจากนั้นก็ตามมาดูท่าน ผอ.เพยาว์ วงศาโรจน์ พูดคุยกับนักเรียนเรื่องการแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมและการลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้เวลาเย็นซึ่งได้นัดกันว่า ตอนเย็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะมาลงแปลงทำการเกษตรกัน ในภาพจะพบว่าทั้งโรงเรียนมีนักเรียนแค่นี้เอง

ผู้เขียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนและเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักที่จะปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นที่ปลูกแล้วโดยเก็บเมล็กพันธุ์เก่ามาปลูก ผักที่เราเตรียมเมล็ดพันธุ์เอง จะถูกและได้ผักที่อุดมสมบูรณ์ดีมาก

ถั่วพุ่มจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เมล็ดแค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ปลูกริมทาง

เมล็ดกระเจี๊ยบของ ผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต ที่ทดลองปลูกและเก็บเมล็ดมาปลูกใหม่

เมล็ดของต้นบวบเหลี่ยมที่ผู้เขียนทดลองปลูกให้นักเรียนกินแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ นักเรียนและครูเอาไปผัดกินได้หลายรุ่นมาก

บวบปลูกไว้กิน และปล่อยเอาไว้ทำพันธุ์

ต้นชะอมที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเป็นปลูกไว้ ประมาณ 20 กว่าต้น

ฟักของโรงเรียนที่เอามาปลูกเริ่มขึ้นแล้วออกบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้กินฟักต้มไก่มะนาวดองเลย

ในภาพบนเป็นเมล็ดถั่วที่ผู้เขียนเอามาจากที่ศูนย์ผักฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และเก็บเมล็ดแค ที่ทางมหาวิทยาลัยปลูกไว้ข้างทาง

ผู้เขียนใช้เครื่องตัดหญ้ารอบๆแปลงผักและไปดูที่ปลูกมะนาวของโรงเรียนจมอยู่ในหญ้าเลยเอาเครื่องตัดหญ้าไปลุุย เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบส่ายไม่ได้ใช้นาน ปวดแขนเลย 555

ภาพนี้ผู้เขียนและนักการช่วยตัดหญ้า มะนาวสวยมาก แต่มีบางต้นอยู่ในที่ร่มเป็นแคงเกอร์เหมือนกันครับ ตอนเช้าอากาศปวดแขนกำเริบ ทิ้งงานหนักไปนาน วันรุ่งขึ้นต้องทำเพิ่ม จะได้หายปวดแขน แบบว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง 555

สู้เครื่องตัดหญ้ามีชีวิตของคุณลุงที่มาเลี้ยงในบริเวณโรงเรียนไม่ได้ คุณลุงคอยดูแลว่ามีตัวไหนซนไปกินใบกล้วยของโรงเรียนบ้าง

ตอนที่ผู้เขียนเดินไปดูนักเรียนเรียนพบว่าห้องเรียนจัดได้ดีมาก ห้องเรียนสะอาดน่าเรียน นอกจากนี้ยังมีสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนติดที่ข้างฝาให้นักเรียนเรียนรู้ตลอดเวลา

ตอนบ่ายมีหลวงน้ามาจากรุงเทพฯชื่อพระครูพัฒนธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม เอาข้าวสารและอาหารกระป๋องมาให้นักเรียนกินเป็นอาหารกลางวันด้วย นักเรียนดีใจกันใหญ่เลย เพราะคาดว่านักเรียนจะเอามาม่าไปผัดกินตอนกลางวัน ข้าวนักเรียนสามารถกินอีกได้หลายเดือน

ตอนหลังบ่าย 2 โมงครึ่งก็ได้เวลาลงแปลงของนักเรียน แต่ให้นักเรียนรวมกันก่อนแล้วแบ่งกลุ่มตามความต้องการของนักเรียนแต่ให้คละชั้นกันเพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนและเกิดการทำงานเป็นทีม

ตอนแรกเลยให้ดูสภาพดินและช่วยกันดายหญ้าพร้อมกันขุดแปลงสำหรับเตรียมดิน ปลูกผัก ตั้งใจว่าจะไปสอนเรื่องนี้เพิ่มเป็นภาษาอังกฤษว่า บวบเรียกว่าอะไร อุปกรณ์ต่างๆเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร ผักแต่ละชนิดมีประโยชน์อะไรบ้าง เอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างเป็นต้น

ตอนดูนักเรียนดายหญ้า ดูได้ลยว่านักเรียนคนไหนทำแปลงหรือดายหญ้าเป็นไม่เป็น ตอนที่ผู้เขียนสาธิตนักเรียนดายหญ้าเสร็จแล้วฝากกล้องไว้กับนักเรียนอ้าวกลับมาดูกล้องมีรูปเราด้วยแสดงว่านักเรียนแอบถ่ายรูป

ผู้เขียนชอบใจนักเรียนชายหลายคนขุดดินเป็น ยกร่องแปลงผักได้ แต่ดินแข็งมากๆ ต้องใช้น้ำหล่อเอาไว้ถึงขุดร่องได้ ผู้เขียนตั้งใจว่าจะให้นักเรียนตากดินไว้สัก 1 วันแล้วค่อนปลูกผัก กำลังจะหาปุ๋ยขี้วัว ขี้ไก่ใส่ปรับปรุงดิน

ทำแปลงเสร็จแล้วเย้ๆ รอเอาขุยมะพร้าวใส่และใส่ขี้วัวเพิ่ม ผู้ปกครองนักเรียนให้ขี้วัวเอามาใส่เพื่อปลูกผัก ยังไม่ได้ไปโกยเอามาใส่ผัก น้าดำรงนักการชวนผู้เขียนไปเอาที่บ้านผู้ปกครองไม่ไกลจากโรงเรียนนัก ผู้เขียนเข้าใจว่า ถ้าเรามีปุ๋ยในท้องถิ่นเช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ควรใช้ปุ๋ยในท้องถิ่นเพื่อความประหยัด ลดต้นทุน อย่าใช้สารเคมี ปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนเลิกใช้สารเคมีที่อันตรายใส่ผักที่สามารถปลูกกินเองได้ ...

ผู้เขียนสังเกตว่า ต้นแคที่ผอ.เพยาว์เอามาปลูกขึ้นได้ดี เลยตั้งใจเพาะต้นแคสำหรับปลูกรอบๆแปลงผัก เอาไว้แกงส้มหรือ ทำเป็นผักจิ้มน้ำพริกให้นักเรียนกินได้ การปลูกผักขึ้นอยู่กับนักเรียนว่า อยากกินอะไร แล้วปลูกผักชนิดนั้นเอาไว้กิน ถูกและปลอดภัยกว่าผักที่ไปซื้อที่ตลาด ลองดูข้อมูลผักที่มีสารตกค้างข้างบนนะครับ เป็นข้อมูลของ มูลนิธิชีววิถี (http://www.biothai.net/) ลองไปตามหาอ่านดู เห็นข้อมูลแล้วจะกล้าซื้อผักกินก็ตามใจ 555 รอปรับปรุงดินและปลูกผัก ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

มีเรื่องสารพิษในผักและผลไม้ลองไปอ่านในนี้นะครับ http://www.gotoknow.org/posts/596537 และ (http://www.biothai.net/)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 

เป็นภาพบรรยากาศในโรงเรียนที่มีชีวิตชีวามากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

โรงเรียนกำลังพัฒนาครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

สวยงามครับ มาชื่นชมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับน้องนิรุต

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยม ขยันเหมือนเดิม คงเส้นคงวาเสมอเลยนิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับพี่บ่าว

กำลังมีความสุขกับการทำงาน

พี่บ่าวสบายดีนะครับ


เขียนเมื่อ 

สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนดีมากครับ ถึงแม้นักเรียนจะน้อยก็ตาม น่าสงสารโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ

เขียนเมื่อ 

มาซ้อมตัดหญ้าที่บ้านไม้ชายทุ่งก็ได้นะคะ อิ อิ

ที่โรงพยาบาลปีนี้น้ำขาดแคลน น้ายอม (คนสวน) ปลูกต้นแค กล้วย มะเขือ ตะไคร้ ที่ไม่ต้องใช้น้ำมากค่ะ

ชาวโรงพยาบาลเก็บกินไม่ทัน อิ อิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ต้นมากครับ

นักเรียนน้อยน่าจะจัดการสอนได้ดี

คุณครูดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับคุณหมอธิรัมภา

ที่บ้านไม้ชายทุ่งต้องการคนสวนนะครับ

555

ช่วงปีนี้แล้ง พยายามปลูกผักที่ใช้น้ำน้ยก็ดีครับ

เอาภาพผักที่โรงพยาบาลมาให้ดูบ้างนะครับ

เด็กๆมีความสุขจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

รร.น่าอยู่ น่าเรียนมากค่ะ สถานที่กว้าง มีกิจกรรมให้ทำมาก

พี่เอาต้นมะนาวมาให้ดูตามคำขอนะคะ

ปลูกในกระถาง เขาเพิ่งตั้งตัวได้ แตกใบ ยอดหนอนไม่กิน เพราะมีคนแนะนำให้เอาน้ำผสมน้ำยาล้างจานพรมใบทุก 7 วัน กับใส่ปุ๋ย

ไปเที่ยวครึ่งเดือนกลับมาไปดูเขาก่อน ใบเก่าเขียวแล้ว ยอดใหม่แตกเพิ่ม แปลว่ารอดแล้ว ก็ดีใจ เพราะปลูกทีไรตายหมด

จะดูแลให้เขาออกลูกให้ได้ อาจารย์แนะนำพี่ด้วย

เขียนเมื่อ 

มะนาวต้นเดิม เห็นหนอมไม่กินยอดอ่อน ก็ดีใจแล้ว

เขียนเมื่อ 

ถั่วพูสูงท่วมหัว ออกฝักหลายฝักแล้วค่ะ ครึ่งเดือนก่อนแค่มีดอก กับ ฝักเล็กๆ

เขียนเมื่อ 

กวางตุ้งค่ะ แปลงนี้หว่าน กวางตุ้ง ต้นหอม ผักกาดขาว แต่งอกเฉพาะกวางตุ้ง และแกร็น เดือนครึ่งโตแค่นี้เองค่ะ หลังจากถอนต้นอ่อนใกล้ๆ ออกไปเยอะ

ตอนทำแปลง ซื้อดินใหม่มาใส่ แค่น้ำที่รดเป็นน้ำอบต. เพราะไม่ได้ต่อท่อประปาภูมิภาคไว้ในสนามค่ะ น้ำกร่อยมาก

ปลูกได้อค่ผักบุ้งก็ ok แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

พี่ใหญ่หายไปนานเลยครับ

เด็กๆน่ารักดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นุ้ย

มะนาวรอดแล้ว แต่มีหนอนกินยอดเจอก็จับออกนะครับ

เป็นหนอนตัวเขียวๆ บางทีตอนกลางคืนมีตั๊กแตนมากินใบด้วย

ต้นถั่วพูใช้ได้แล้วครับ

เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับ

ส่วนกวางตุ้งเข้าใจว่าดินไม่ดี

คงห้องหาขี้วัวหรือขี้ไก่ใส่

ในภาพต้นแน่นเกินไปครับ ลองพรวนดินและเอ่ปุ๋ยขี้วัยหรือขี้ไก่ใส่นะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

แวะมาอ่านและชมกิจกรรมของพี่ขจิตแล้วทำให้สดชื่นและมีความสุขจริงๆ ขอบพระคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องดร.Pop


ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ

เห็นภาพความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนแล้วชื่นใจครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นผลผลิตน่าชื่นใจ....


สะท้อนใจเมื่อนึกถึงโรงเรียนของคุณมะเดื่อ..เฮ้อ !


ไปหม่ำส้มตำกันดีกว่าน้องอาจารย์ขจิต