ความเห็น 3036652

ปลูกผักโรงเรียนบ้านห้วยหวาย:เตรียมแปลงกับนักเรียน (8)

เขียนเมื่อ 

สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนดีมากครับ ถึงแม้นักเรียนจะน้อยก็ตาม น่าสงสารโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ