ความเห็น 3036700

ปลูกผักโรงเรียนบ้านห้วยหวาย:เตรียมแปลงกับนักเรียน (8)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ต้นมากครับ

นักเรียนน้อยน่าจะจัดการสอนได้ดี

คุณครูดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงครับ