สำรวจพื้นที่ปลูกผักก่อนเปิดเทอม (7):โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวายและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

โครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวายและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายเป็นโรงเรียนโครงการ กองทุนการศึกษาของในหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โรงเรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นโรงเรียนโครงการ กองทุนการศึกษาของในหลวง รุ่นที่ 1 ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยหวายและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายเป็นโรงเรียนโครงการ กองทุนการศึกษาของในหลวงรุ่นที่ 2

ผู้เขียนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนก่อนเปิดเทอมเพื่อเตรียมปลูกผักกับนักเรียนเป็นอาหารกลางวันในช่วงเปิดเทอม วันนี้โชคดีคุณสามารถ เศรษฐวิทยา บล็อกเกอร์ของเราต้องการเอาหนังสือไปให้ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองผือที่ท่านผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ เพิ่งสร้างใหม่

ก่อนไปโรงเรียนบ้านหนองผือผู้เขียนแวะโรงเรียนบ้านเขานางสางหัวที่ผู้เขียนเคยเป็นครูอาสาปลูกผักกับนักเรียน ตอนนี้ต้นมะนาวโตแล้ว ต้นที่อยู่หน้าคุณสามารถและผอ.ภัทรนันท์ดูเหมือนจะเป็นพันธุ์ แป้นพิจิตร มีน้องแย้ที่เป็นนักการคนใหม่ ปลูกบวบใหม่ ทำค้างเป็นโดมสวยดี

ตอนนี้ชอบใจดอกแคแดงสีสวยมาก ถ้าจำไม่ผิดแคแดงจะให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าแคขาว แต่ดูเหมือนว่าคนไม่นิยมกินแคแดงมากเท่าไร โรงเรียนเปลี่ยนไปมาก สนใจเรื่องโรงเรียนและการเป็นครูอาสาอ่านได้ที่นี่ครับ

นาหว่านของพี่เก๊ะ ปีนี้ไม่ได้ดำนาแต่ยังคงเลี้ยงปลาในนาตามธรรมชาติด้วย

ไปแวะกินข้าวกันในตลาดอำเภอเลาขวัญ ก่อนเข้าไปโรงเรียนบ้านหนองผือ และแวะไปเยี่ยมพี่เก๊ะ ครูอาสาอีกท่านหนึ่งของโรงเรียนพี่เก๊ะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนของอำเภอเลาขวัญ


หนังสือในห้องสมุดมีไม่มาก เป็นหนังสือค่อนข้างเก่า ท่านผู้ใดสนใจบริจาคหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ติดต่อผู้เขียนหรือท่าน ผอ.ชยันต์ได้นะครับ แต่ชอบใจแนวคิดที่เอาหนังสือใส่ตะกร้าแล้วไปวางตามจุดที่นักเรียนชอบอ่านหนังสือ ผู้เขียนมีตะกร้าหลายใบว่าจะเอาไปฝากท่าน ผอ.ชยันต์ในคราวหน้าดีกว่า

หนังสือบางเล่มเก่ามาก ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2539 อยากได้หนังสือที่เหมาะสำหรบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 คุณสามารถเอาหนังสือไปฝากโรงเรียน นักเรียนกำลังเรียนพิเศษ ในวันหยุดกันเลย น่ารักมาก

เสื้อฟ้าทางซ้ายครูดาวนะครับ 555 ทางขวาครูฝนศิษย์เก่า ม เกษตรฯ กำแพงแสน เพิ่งมาบรรจุทำงานครับ

แวะไปที่โรงเรียนนาข้าวของผอ.ชยันต์ กำลังออกรวงเลย มองไปสิ่งที่เห็นเด่นมากคือห้องสมุดสีสวย ชอบใจน้ำในบ่อยังมีมากทีเดียว คิดว่าน่าปลูกผักบุ้งหรือผักกระเฉดจังเลย

ไก่ไข่ของผอ.ชยันต์ก็ยังออกไข่ได้ดี คุณครูฝนเล่าว่ามีไม่กี่ตัวได้ไข่ไก่ประมาณเกือบ 10 ฟองทุกวันเลย นักเรียนที่นี่เลยมีไข่ไก่กินตลอดทั้งปี

มะนาวต้นข้างบน ค่อนข้างแข็งแรงดีมาก ใบสีเขียวเป็นมัน กำลังออกลูกเหมือนกัน ผักเก็บไปแล้วเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม คุณครูดาวเล่าว่าหน้าห้องสมุดมีแตงไทย

ผู้เขียนไปดูแตงไทยลูกใหญ่ดี ดีแล้วที่ครูดาวไม่รื้อแถวแตงไทยหน้าห้องสมุดทิ้งไม่อย่างนั้นเสียดายแย่ๆเลย ผู้เขียนซื้อส้มและกล้วยไปฝากนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือกันอยู่ดูแล้วมีความสุขดี จุดหมายต่อไปคือโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต ยังอยู่ที่โรงเรียนต้องขอบคุณ ผอ.เพยาว์ วงศาโรจน์ที่แจ้งข่าวผู้เขียนว่าท่านผอ.ยังอยู่โรงเรียน คุณสามารถเลยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผอ. ผู้เขียนไปดูไส้เดือนที่ผอ.เลี้ยงไว้ ดูเหมือนเหลือจำนวนไม่มากนัก เสียดายมากๆ

ไปโรงเรียนบ้านห้วยหวายต่อ ท่านผอ.เพยาว์บอกว่าปลูกต้นแคไว้ โอโหต้นนิดเดียว แคขาวออกดอกแล้ว ผู้เขียนกำลังจะวางแผนปลูกผักกับนักเรียนช่วงเปิดเทอมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 กล้วยที่โรงเรียนปลูกไว้ได้ฝนขึ้นแล้ว บางต้นเริ่มออกเครือแล้วด้วย...

สระน้ำที่อยู่ด้านในเริ่มมีน้ำแล้ว ครั้งแรกตั้งใจว่าจะเลี้ยงปลากัน แต่ตอนแล้ง น้ำหายไปหมดเลย ผู้เขียนมองเข้าไปในแปลงผักต้นบวบที่ปลูกไว้ยังมี แต่แก่แล้ว คาดว่าจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปได้แน่ๆ คงต้องปรับดงมะนาวและมะกรูดที่เริ่มจมในดงหญ้า กำลังมองหาชะอมที่ปลูกไว้ถ้าได้โอกาสอาจตอนชะอมไปปลูกเป็นแถวๆให้โรงเรียนเลย

แวะโรงเรียนสุดท้ายคือโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนกำลังสร้างอาคารเรียนใหม่ แต่เสียดายต้นมะนาวและแปลงผักคงไม่มีคนดูแลช่วงปิดเทอม

ผู้เขียนและคุณสามารถแวะดูน้ำในฝายของอำเภอห้วยหระเจา ปีนี้น้ำมีน้องมาก เนื่องจากปีนี้ค่อนข้างแล้งชาวบ้านสามารถลงไปหาปลาได้เลย ในฝายเหลือน้ำนิดเดียวเอง เฮ้อแล้งจริงๆ ชาวกาญจนบุรีส่งน้ำในเขื่อนไปเลี้ยงจังหวัดใกล้เคียง แต่คนกาญจนบุรีแถวห้วยกระเจาแท้ๆไม่มีน้ำใช้...

สถานที่สุดท้ายก่อนกลับอำเภอกำแพงแสน ได้แวะไหว้พระที่วัดทิพย์สุคนธาราม ที่สร้างใหม่ สวยงามมากมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ปลูกต้นไม้รอบ ตอนนี้ผู้เขียนเหลือการวางแผนว่าเปิดเทอมจะปลูกต้นอะไรกับนักเรียนดี ต้องให้นักเรียนคิดและมีส่วนร่วมที่สำคัญนักเรียนนำเอามากินเป็นอาหารกลางวันได้ ขอบคุณคุณสามารถที่นำหนังสือไปให้นักเรียนและช่วยขับรถพาไปโรงเรียน ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมทุกท่าน ที่ช่วยกันสรรค์สร้างงานการศึกษาจ้ะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

พยายามทำเท่าที่จะทำได้ครับ ถ้ายังพอมีแรงอยู่

นับเป็นกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่

การทำกิจกรรมกับนักเรียน ดูมีความสุขนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ในภาพมีวัดทิพย์สุคนธารามที่พนักงานของ SCB ไปปลูกต้นไม้ไว้ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่แก้ว

มีความสุขมากๆครับ

เห็นแล้วอยากทำเพิ่มมากๆครับ

-สวัสดีครับอาจารย์

-การเกษตร...ต้องสืบทอดนะครับ

-เห็นโรงเรียนทำกิจกรรมแล้วชื่นชอบครับ

-อ้อ...วานนี้หาต้นแค่แดงมาปลูก..แต่ยังไม่ได้..คงต้องหากันต่อไป 55

-ที่บ้านไร่มีแต่แคขาว..อิๆ

-มีข้าวเม่าใหม่มาฝากครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

ลองไปหาแคแดงมาปลูกนะครับ

ต้องได้ผลดีแน่ๆเลยครับ