เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต

...ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต...ตลาดน้ำทุ่งบัวชม...

21 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน “สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์” เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานีค่ะ ขากลับแวะพักรถพักคนกันที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บภาพมาฝากนะคะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ขอบันทึกประสบการณ์ไว้ที่คลังความรู้ GotoKnow ด้วยคนค่ะ ดร. จันทวรรณ