ความเห็น 3036936

ปลูกผักโรงเรียนบ้านห้วยหวาย:เตรียมแปลงกับนักเรียน (8)

เขียนเมื่อ 

ถั่วพูสูงท่วมหัว ออกฝักหลายฝักแล้วค่ะ ครึ่งเดือนก่อนแค่มีดอก กับ ฝักเล็กๆ