ความเห็น 3036958

ปลูกผักโรงเรียนบ้านห้วยหวาย:เตรียมแปลงกับนักเรียน (8)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นุ้ย

มะนาวรอดแล้ว แต่มีหนอนกินยอดเจอก็จับออกนะครับ

เป็นหนอนตัวเขียวๆ บางทีตอนกลางคืนมีตั๊กแตนมากินใบด้วย

ต้นถั่วพูใช้ได้แล้วครับ

เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับ

ส่วนกวางตุ้งเข้าใจว่าดินไม่ดี

คงห้องหาขี้วัวหรือขี้ไก่ใส่

ในภาพต้นแน่นเกินไปครับ ลองพรวนดินและเอ่ปุ๋ยขี้วัยหรือขี้ไก่ใส่นะครับ

ขอบคุณมากๆครับ