วงแชร์สร้างสุขครั้งที่ 4: กิจกรรม (2)

วงแชร์สร้างสุข ครั้งที่ 4 สื่อสาร สร้างสรรค์ บรรลุผล...บริหารอย่างไรให้อยู่มือโดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.

ผู้เขียนขอเขียนต่อจากบันทึกนี้นะครับ หลังจากที่สมาชิกทั้งหมดมารวมกัน ทีมวิทยากรก็ให้เล่นเกมที่เกี่ยวกับการต่อสี่เหลี่ยมเป็นชิ้นต่างๆ และพี่ตู่วิทยากรก็ถามว่าการต่อแบบที่มีกรอบบังคับกับการต่อที่มีทำทำเป็นอิสระต่างกันอย่างไรบ้าง ทีมพี่เจ(สุดใจ พรหมเกิด) เป็นวิทยากรเรื่องส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่ชุมชน และมีพี่ป๊อบภาคีพื้นที่ของจังหวัดระนองร่วมด้วย

อาจารย์ผศ.ปรารถนา (อาจารย์กวาง แม่น้องเฌวา) ทางซ้ายผู้อ่าน คนกลางอาจารย์ดร.จันทวรรณ และคณะทำงานของสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ของสสส.

ผู้เขียนได้ฟังเรื่องการส่งเสริมการอ่านหนังสือที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย ดร.จันทวรรณ และผู้เขียนได้มาเป็นวิทยากรเรื่อง www.gotoknow.org ซึ่งเป็นพื้นที่ online ท่านอาจารย์ดร.จันทวรรณแนะนำเรื่อง www.gotoknow.orgการบริหารจัดการระบบทั้งหมดส่วนผู้เขียนพูดเรื่องสมาชิก การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้สมาชิกใช้ www.gotoknow.org การให้สมาชิกสร้างเครือข่ายกันในรูปแบบ CoPs เช่นชุมชนรางวัลสุดคะนึง ชุมชนคนปลูกผักกินได้ แต่ด้วยเวลาจำกัดทำให้แนะนำได้น้อยมาก แต่ยังมีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกตอนว่างๆได้

คุณสภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทรักลูกกรุ๊ป ให้ความคิดเห็นในเรื่องที่วิทยากรคุยกันทั้งหมด ผู้เขียนได้แนวคิดดีๆจากคุณสุภาวดี หาญเมธีที่จะปรับมาใช้กับ www.gotoknow.org ด้วย

ตอนหลังพักกลางวัน คุณวิฑูรณ์ เลี่ยนจำรูญและทีมงานของ มูลนิธิชีววิถี (http://www.biothai.net/) ได้แนะนำการทำสื่อที่เรีกว่า สื่อโฮมเมด ของทีมงาน มีข้อมูลที่น่าสนใจมาก น้องแนนทีมงานคนหนึ่งของ Biothai ก็เป็นคนที่ช่วยคุณวิฑูรย์ให้ข้อมูลที่ชัดขึ้น

มีเรื่องสารพิษในผักแบบในรูปข้างบนและสื่อที่เป็นแบบ infographic ที่น่าสนใจ คุณวิฑูรณ์และทีมงานออกแบบสื่อกันเองเลยเรียกว่า โฮมเมด

มีอาจารย์ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ มาแนะนำเรื่องลูกเพจของพระไพศาล วิสาโลที่คนเข้ามาดูจำนวนมาก แต่ผู้เขียนชอบ www.doctor.or.th ของหมอชาวบ้านคุณหมอเนตรนภา ขุมทองมาให้ความรู้เรื่องต่างของ หนังสือหมอชาวบ้านก่อนที่จะได้ทุนมาทำเรื่อง เว็บไซด์ต่อ

มีคุณทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ หรือชื่อเล่นว่าคุณหมอ เป็นการ์ตูนนิสต์ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ Bangkok post เป็นผู้ให้ความคิดเห็น ตอนค่ำลงมือฝึกการทำ infographic กับคุณธรรมรัตน์ เจริญพงศ์ ของบริษัทหมียักษ์โปรดักชั่นฯ

ผู้เขียนเองก็ได้ฝึกการทำ infographic กับทีมงานต่างๆด้วย เพราะอยากเรียนรู้ ในขณะที่ได้เรียนรู้ 2 วัน มีสมาชิกประมาณ 8 ท่านได้สมัคร www.gotoknow.org ไปด้วย มีการ post เพื่อประกวดกันใน FB ผู้เขียนลอง post ด้วย ตอนเช้ามีงานของการผลิตหนังสั้นและสื่อทางเลือก แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ โดยคุณอัปสร จินดาพงษ์ พวกเราได้ดูหนังที่ไม่มีเสียงทำโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน แต่ดูเหมือนว่าเป็นหนังที่เข้าใจยาก แต่ว่าเป็นหนังสั้นที่น้องๆทำมาได้ดีมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเข้าใจผู้พิการ

น้องแนนและคุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

สื่อที่น่าสนใจคือของจริงและการเล่าเรื่องของพี่กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา โครงการกินเปลี่ยนโลก เราจะเห็นสารพิษหรือสิ่งตกค้างแบบในภาพข้างบน อาจารย์สง่า ดามาพงษ์และคุณชามานันท์ สุจริตกุล เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้แนวทางในการพัฒนาสื่อได้อย่างดี

ทีมงานทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม และคุณศิริวรรณ คงสมบูรณ์ ของทีมงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย เอาอาหารไม่หวานและน้ำตาลมาให้ลองกินด้วย

ผู้เขียนประทับใจ ผศ. ภญ. ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี จากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) ที่ให้ความเห็นได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีพี่ปรีชาและ พี่วุฒิจากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กและพี่กวิน ชุติมาจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยด้วย

ผู้เขียนได้รับรางวัลเป็นหนังสือ 3 เล่มเรื่อง ล้อ โลก เล่นชีวิตโดยมีเล่มที่ 1-3 จากทีมงาน นอกจากนี้ยังมีน้องน้ำผึ้ง คุณปาริชาติ มากแก้วและท่านอื่นๆได้รับรางวัลด้วย พี่ตู่เป็นคนมอบรางวัล

ตอนสุดท้ายทำกิจกรรม AAR (After Action Review) ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อะไรบ้างและจะนำเอาความรู้ไปทำอะไรต่อไป ผู้เขียนเองคิดว่าได้ความรู้เรื่อง infographic ด้วย แต่หลายท่านให้ความเห็นว่า เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็น workshop ดึกเกินไป ผู้เขียนเองก็เห็นด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนเองยังคิดว่าถ้ามีโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสคุ้นเคยกันในวันแรกๆโดยให้คุยกันเรื่องการทำงานโดยไม่มีเวลามากำหนดสักประมาณ 1 ชั่วโมงจะทำให้สมาชิกไปเปิดใจและคุ้นเคยกันมากกว่านี้และสามารถต่อยอดหรือทำงานเครือข่ายต่อไปได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้หลายท่านอยากได้บทสรุปของงานและทำเนียบสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เพื่อต่อยอดเครือข่ายต่อไปในอนาคต ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ทำให้ได้เรียนรู้กับสมาชิกทั้งหมด ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (10)

ขอบคุณมากค่ะตากล้องสุดหล่อ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ดร.จันทวรรณ

มีรูปหลายภาพเลยแล้วจะส่งให้ในเมล์นะครับ

ขอบคุณที่ชวนไปงานที่ได้ความรู้มากเลยครับ

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมน่าสนใจมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น

มีเครือข่ายอยู่ที่ภาคใต้ด้วยครับ

-สวัสดีครับอาจารย์

-เคยได้ฟังอาจารย์สง่า พูดเรื่องโภชนาการแล้วประทับใจครับ

-คนชอบทำอาหารอย่างผมนี่ถึงกับอึ้ง..ทึ่ง...55

-กิจกรรมแบบนี้น่าสนใจมาก ๆ ครับ

-มีหลาย Web ที่น่าสนใจ

-แต่ละแหล่งข้อมูลล้วนเป็นคลังแห่งความรู้นะครับ

-งานนี้ คุ้ม ๆ ๆๆ นะคร้าบ..

-อ้อ...มีอาหารแบบคลีนๆ มาฝากครับ

-เห็ดนึ่งจิ้มน้ำพริกดำ 55

มาติดตามอ่านด้วยความสนใจและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

เห็ดนึ่งน่ากินากเป็นเห็ดฟางนะครับ

ลองตามไปดูข้อมูลนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ที่ตามมาให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

ยังเก่งเหมือนเดิมค่ะ มีโอกาสไปนครสวรรค์ติดต่อพี่ด้วยนะคะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นกมากครับ

ถ้าผ่านไปแถวนครสวรรค์จะแจ้งพี่ครับ

พี่นกสบายดีนะครับ