JJ15V10_5 เรียน รู้ ร่วมกู่ สร้าง ครู

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สอดสอดแทรก จริยธรรม

Action Learning ครู มาเรียน รู้ ร่วมกกู่ สร้าง ครู

สิ่งที่เห็น ไม่ใช่ สิ่งที่เป็นจริง

ครูใหญ่ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล แพทย์ จุฬา รุ่น ๒๙

เรียนรู้ จาก กรณี ศึกษา ฝึกทำจริง อ้างอิง หลักการ

Self Reflection ฝึกตน ก่อน นำไป ฝึก ฅ ฅน

ท้ายสุด ฝากให้ คือ สะกิด เตือน ตน

JJ15 Give and Grow ( 091015)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ ชอบจังเลย ค่ะ
เขียนเมื่อ 

ชอบใจเรื่องการทำงานและการเชื่อมโยงของกระดาษ 1 ใบครับ

ขอบคุณมากๆครับ