ความสุขของชาวบ้าน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  ความสุขของชาวบ้านทั่วไป หรือความสุขของผู้ครองเรือน มีดังนี้
  ๑.ความสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์(อัตถิสุข)(อิ่มใจกับทรัพย์ที่หามาได้ โดยชอบด้วยน้ำพักน้ำแรง)
  ๒.ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์(โภคสุข)(ภูมิใจ อิ่มใจ ได้ใช้ทรัพย์เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ญาติ มิตร ผู้ควรเลี้ยง และใช้บำเพ็ญกุศลต่างๆ)
  ๓.ความสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้(อนณสุข)(ข้อนี้ไม่ต้องอธิบาย ชัดเจนอยู่แล้ว)
  ๔.ความสุขเกิดจากความประพฤติดีไม่เป็นโทษ(อนวัชชสุข)(สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ ไม่เสียหาย ไม่ถูกติเตียน จึงสุข)...
  (จากธรรมะของพระพุทธองค์ อ่านจากหนังสือแก่นธรรม ของฐาปนา บุญหล้า ครูพิสูจน์ เรียบเรียงนำเสนอ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)