บทกลอนนี้เขียนขึ้นเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  เขาสร้างกรรม ทำเข็ญ เดนมนุษย์
  ฆ่าผู้บริสุทธิ์ อย่างโหดเหี้ยม
  ความเลวทรามต่ำช้า หาใดเทียม
  ช่างเหี้ยมเกรียม เกินกว่าคำว่าคน
  สัตว์นรกขุมไหนหวา หนีมาเกิด...
  กลับไปเถิด เดนนรก ที่ตกหล่น
  ขอผลกรรม นำเขาไป ในบัดดล
  อย่าได้พ้น อเวจี ชาตินี้เลย
  หน้าพระพรหม ถล่มชาติ ราชประสงค์
  คนไทยคง ไม่ฆ่าไทย ใช่ไหมเอ่ย
  ช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าเฉยเมย
  เร่งเปิดเผย หน้ากาก อยากรู้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)