เสริมความรู้ก่อนสอบ

ภาษาอังกฤษ...ภาษาไทย...คณิตศาสตร์...วิทยาศาสตร์

นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย แต่มีผลการเรียนต่ำ เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ต้องประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว และมีภาระทางสังคม กศน.อำเภอเสนา จึงจัด โครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่คาดว่าจะจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 202 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา ในรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เป็นวิทยากร เก็บภาพมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)