เสวนาเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทย...ในทศวรรษหน้า

รายการ Tv วันนี้ประเทศไทย สัญจร เวทีเสวนาเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทย...ในทศวรรษหน้า เพื่อไปออกอากาศ ในงานแจกรางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ประธานในพิธี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ 11กย.58

ผู้ร่วมเสวนา

นายตวง อันทะไชย

ประธานคณะกรรมมาธิการการศึกษาและกีฬา

นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

นายกสภาสถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)