โครงการ IB—สิ่งนี้จะช่วยในการยกระดับการศึกษาไทยได้หรือไม่ ตอนที่ 1

ตามการประกาศของรัฐมนตรีศึกษาครั้งล่าสุด ที่เสนอหลักสูตรใหม่ของไทย ที่จะเน้นเรื่องสังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, และการพัฒนาความเคารพของนักเรียนในเรื่อง 3 เสาหลักของประเทศไทย, หวังใจไว้เป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นจริงนั้นคงจะมึนมัวเหมือนกับครั้งก่อนๆ

การปฏิรูปการศึกษาที่เป็นองค์รวมนั้นมีความจำเป็น หากประเทศไทยมีโอกาสในการเป็นเศรษฐกิจแบบเน้นความรู้ นักเรียนไทยหลายคนติดตามการเรียนรู้จากครู ที่นำเอาวิชาที่ล้าสมัย พร้อมกับการประเมินที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี, นโยบายการศึกษาที่ห้ามตก ที่ไม่มีสาระอันใด, และหลักสูตรการศึกษาที่หนักเกินไป ในขณะที่การศึกษาประเทศอื่นๆ จะเน้นในการโต้เถียงว่าจะเอาวิชาเฉพาะกับวิชารวมดี แต่ประเทศไทยนักเรียนม.ปลายส่วนใหญ่ใช้เวลากับหลักสูตรที่หนาแน่นเกินไป เพื่อจะเอาทั้งวิชาเฉพาะกับวิชาทั่วไป โดยการใช้เวลา 400 ชั่วโมงในโรงเรียนในแต่ละปี มากกว่านักเรียนในยุโรปมาก หลังจาก 12 ปีในโรงเรียน ผลของวิชาเพิ่มเติมทั้งหมดจะทำให้นักเรียนเรียนวิชาหลักพวกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น้อยเกินไป ถ้าระบบการศึกษาไทยจะมีการพัฒนาแล้วหละก็ การพัฒนาจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคน

การปฏิรูปการศึกษาเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่มาก การปฏิรูปต้องเวลาประมาณ 10 ปี เพื่อการปฏิรูปชาติในการส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของนักเรียน แต่เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศที่พัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น เยอรมัน, สิงคโปร์, เวียดนาม, เปรู, และเอกวาดอร์ มีความสำเร็จในการปฏิรูประบบโรงเรียน

การแก้ปัญหาหนึ่งในการพัฒนาระบบโรงเรียนของชาติ ก็คือการกลับไปหาโครงการแบบ IB ในประเทศไทย โครงการ IB จะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนาๆชาติที่มีชื่อเสียง ทั้งในและรอบๆกรุงเทพฯ แต่ในที่อื่นๆในโลก IB จะเป็นลักษณะธรรมดาในระบบโรงเรียนของรัฐ มากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา IB จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น สหรัฐ, นอร์เวย์, ตุรกี, เม็กซิโก, เอกวาดอร์, สิงคโปร์, และฮ่องกง แต่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก IB เกิดขึ้นในโรงเรียนของรัฐมากกว่าเอกชน

แปลและเรียบเรียงจาก

Daniel Maxwell. The International Baccalaureate – could it rescue Thai education?

http://asiancorrespondent.com/134579/the-international-baccalaureate-could-it-rescue-thai-education/

…………………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (0)