สรุปบทเรียน การพัฒนาหลักสูตร "นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" ตอนที่ 1

เมื่อวาน ( 10 กันยายน 2558 ) ได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบทบาทของกระบวนกร หรือผู้จัดสัมมนาเข้มหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ในงานสัมมนาวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้ร่วมเวทีเสวนา 8 คน และผู้นำการเสวนาอีก 2 คน รวมมี 10 คน ที่จะเล่าประสบการณ์ในการจัดเวทีสัมมนาเข้ม ในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการนักส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 และมีเวลาประมา 1 ชั่วโมงเศษๆ ที่จะบอกเล่าประสบการณ์ของแต่ละคน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ทั้งในบทบาทของผู้จัด พี่เลี้ยง และน้องๆ นักส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม

เมื่อมีเวลาค่อนข้างจำกัด ผมใช้เวลารวมๆ ไม่น่าจะถึง 10 นาทีในการนำเสนอบอกเล่า ยังมีอีกหลายประเด็นที่เมื่อกลับมาทบทวนแล้วพบว่ายังตกหล่น และมีหลายประเด็นที่นำเสนอเพียงประเด็นแต่ยังไม่มีการลงในรายละเอียด ดังนั้น จึงคิดว่าน่าจะบันทึกสิ่งที่ตกหล่นและรายละเอียดที่ยังไม่ได้ขยายความไว้ ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ อย่างน้อยในกุ่ารอบรมรุ่นต่อๆไป จะได้ใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการทำงานไว้

อีกประเด็นที่เป็นเหตุีให้คิดที่จะเขียน ก็เพราะต้องการสรุปบทเรียนของตนเองให้กับท่านรองไพรัช หวังดี ผุ้ริเริ่มโครงการนี้ และเป็นทั้งครูที่เคยฝึกฝนตัวผมเองมา ซึ่งเคยเปรยๆ กับท่านไว้ก่อนแล้วว่าจะลองสรุปบทเรียนของตนเองเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ท่านรองไพรัช หวังดี เปรียบได้กับครูผู้จุดประกายให้เกิดแนวคิด ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้มีทัศนในการรักองค์กร และรับไม้มาสร้างนักส่งเสริมการเกษตรในรุ่นต่อๆไป บันทึกสรุปบทเรียนและประสบการณ์นี้ก็เปรียบได้กับการส่งการบ้านที่ครูใหญ่เคยให้ไว้เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วว่าให้ไปสร้างคนที่คิดและทำเหมือนเราให้ได้สักหนึ่งคน และวันนี้ได้ทำตามคำมั่นนั้นแล้ว แม้จะยังไม่เรียบร้อยและยังต้องพัฒนาต่อไปอีก แต่อย่างน้อยก็ได้มีการเริ่มต้นและมีส่วนร่วมในการสร้างคนรุ่นใหม่อีกหลายร้อย ร่วมกับพี่ๆ และเพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เกินกว่าที่ท่านได้กำหนดเป้าหมายไว้

สิ่งที่จะเขียนเล่าต่อไปนี้ จะเล่าในส่วนที่ตนเองประสบและได้ลงมือทำมาแล้วเป็นหลัก แต่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในภาพรวม ไม่ใช่ผมทำเพียงคนเดียว เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงแต่จะขอนำบรรยากาศการเรียนรู้เหล่านั้นมาบอกต่อเพื่อให้หลายคนได้รับรู้ และช่วยกันสนับสนุนและขับเคลื่อนการทำงานพัฒนา "คน" คือนักส่งเสริมการเกษตรให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่จะไปทำงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

สิงห์ป่าสัก 11 กันยายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

นักส่งเสริม ฯ คือเพื่อนพ้อง พี่ น้อง ของเกษตรกรไทย

เขียนเมื่อ 

อยากให้พี่มาเขียนบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ