นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

บันทึกการนิเทศ : โรงเรียนสายป่าแดง .. จะเรียนกับ DLTV หรือ กับครูเป็นๆ ครูก็ต้องเตรียมตัว


การสอนกับ DLTV เป็นดาบสองคม" ประโยชน์ คือ ช่วยครูในวิชาที่ไม่ถนัด แต่ครู ต้องเท่าทันและปรับตัว เตรียมสื่อ ฯลฯ ส่วนผลเสีย คือ ทุกอย่าง ทักษะ คุณลักษณะ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558


นัดหมายกับโรงเรียนในช่วงบ่าย และ เดินทางไปถึงสักประมาณ 13.00 น. (โรงเรียนห่างจากเขตพื้นที่ เกือบ 50 กม.) วันนี้ ไป ร.ร. ที่ไกลที่สุดของพื้นที่ๆ รับผิดชอบ หลังจากได้บอกวัตถุประสงค์ของการนิเทศ คือ ขอเยี่ยมทุกชั้นเรียน และ ร่วมวางเป้าหมายการสอนในชั้น ป.1-2 ขอสะท้อนผลการนิเทศการศึกษา ดังนี้

1. บริบท บริเวณโรงเรียน สะอาด เป็นสัดส่วน จัดบรรยากาศได้น่าอยู่ (โรงเรียนกำลังได้รับอาคารเรียนใหม่) ทำให้หลายชั้นเรียน อยู่ในสภาพกั้้นห้องเล็กๆ อยู่กันอย่างแออัด แต่ครูผู้สอนก็จัดบรรยากาศในชั้นเรียนน่าอยู่ สะอาด เป็นส่วนใหญ่
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย (จ้างพี่เลี้ยงมาได้ 2 เดือน) ครูเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ แต่หลังจากพูดคุยกัน ทำให้ทราบว่า ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ก็พยายามศึกษา จึงได้เสนอแนะให้มีการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 อย่างถ่องแท้ ออกแบบการสอนจัดประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับตัวเด็ก และให้เขียนแผนจัดประสบการณ์ฯ พร้อมทั้งสอนตามแผนฯ ที่ตัวเองได้ออกแบบไว้
3. ครู ป.1-2 ได้ออกแบบ ไทม์ไลน์การสอน ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนในชั้น ป.1 ให้มีความเหมาะสม ผู้นิเทศ สังเกตว่า ครู ป.1 (ใหม่) มีความแม่นยำในการสอนภาษาไทย สามารถออกแบบวางแผน การจัดกิจกรรม กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ด้วยความมั่นใจ และ กำหนดเครื่องมือประเมินการอ่านและเขียน ได้อย่างเหมาะสม สำหรับ ครู ป.2 (ทราบว่าจบวิชาเอกวิทยาศาสตร์) ปัจจุบัน สอนร่วมกับ DLTV การกำหนดกิจกรรมในวันนั้น ครูเหมือนยังไม่มีความมั่นใจ ที่จะทำตามที่ตัวเองวางแผนไว้ จึงได้มีการกระตุ้น ให้ครูได้ ให้ดูความสามารถของตัวเอง และ กำหนดการวัดประเมินผลให้เหมาะสม

4. ในโรงเรียนมีการสอนด้วย DLTV หลายชั้นเรียน ในบางชั้นเรียน พบว่า ครูปล่อยนักเรียนไว้กับ TV ขาดการกำกับ ติดตาม / เสนอแนะวิธีบันทึก สิ่งสำคัญที่สุด การสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน (ได้สาธิตการใช้คำถามเพื่อสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน) แต่ มีบางชั้้นเรียน ครูใช้ DLTV อย่างเฉลียวฉลาด เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน มีจังหวะที่ปิดเสียงทีวี กรณีที่นักเรียนตามไม่ทัน เตรียมใบงาน สื่อ สำหรับการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเสริม เช่น PBL ให้ผู้เรียนได้ พัฒนาตนเอง

"การสอนกับ DLTV เป็นดาบสองคม" ประโยชน์ คือ ช่วยครูในวิชาที่ไม่ถนัด แต่ครู ต้องเท่าทันและปรับตัว เตรียมสื่อ ฯลฯ ส่วนผลเสีย คือ ทุกอย่าง ทักษะ คุณลักษณะ เด็กอาจจะได้ในเรื่อง ของ ผสฤ. แต่ทักษะที่ขาดหายไป ความสามารถในการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกัน การร่วมมือ ถ้าครูปล่อยนักเรียนไว้กับ ทีวี แน่นอนว่า เราคงไม่ต้องให้เงินเดือนครูเป็นค่าตอบแทนที่สูงก็ได้ ดังนั้น .. จะสอนอะไร อย่างไร กับใคร - การจัดการศึกษา ต้องการครู ที่ไม่ต้องเรียนเก่งมากก็ได้ แต่ต้อง มีทักษะ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เท่านทันการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาได้ และเพียบพร้อมด้วยจิตวิญญาณ ของ ความเป็นครู

5. โรงเรียนขับเคลื่อนไปได้ ด้วยความเอาใจใส่ วางแผนร่วมกับครู การนิเทศติดตามครั้งนี้ ได้เห็นพัฒนาการโรงเรียน ค่อนข้างมาก เช่น ความสะอาด การกำกับให้มีการนิเทศภายใน เป็นต้น

โรงเรียนสายป่าแดง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่น่าจับตามองเช่นเดียวกัน

คำสำคัญ (Tags): #dltv#นิเทศ
หมายเลขบันทึก: 593532เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 13:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 13:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ไม่ว่าสื่อการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ดีที่สุด

ทันสมัยที่สุดเพียงใด แต่หากปราศจาก " ครู" ผุัูมีจิตวิญญาณครูแล้วไซร้

การเรียนรู้ของนักเรียน ก็ไม่มีวันประสบผลสำเร็จตามประสงค์

ครูจอ (DLIT) และครูตู้ (ทางไกลผ่านดาวเทียม) ครูผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือ

และวิธีการใช้ให้เข้าใจ และใช้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญ ครูจะต้อง

อยู่กับนักเรียนในชั้นตลอดเวลาการเรียน และ ต้องจัดชั่วโมง

" ซ่อมเสริม" ให้เด็ก ๆ ทุกวัน จึงจะได้ผลตามจุดประสงค์

ครูจอ ( DLIT) ครูสามารถเปิดดูและเตรียมการสอนล่วงหน้า

โหลดใบงาน หรือแบบทดสอบต่าง ๆ ได้ตลอด ต่างจาก

ครูตู้ (ทางไกลผ่านดาวเทียม) ที่เป็นการถ่ายทอดสด

อ่าจจะยุ่งยากสักนิด


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี