ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (28)

ความจริงแล้วชีวิตมนุษย์ทุกคน ธรรมชาติได้มอบความรอบรู้มาให้ภายในจิตวิญญาณตนเองอย่างเสมอเหมือนกันหมด

ดังนั้นกิเลสของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปมีบทบาทอยู่ในการจัดการนั่นแหละน่าจะมีโอกาสถ่ายทอดเอาเงื่อนไขซึ่งคนผู้ที่เข้าไปจัดการนำเข้าไปผสมผสานอยู่ในวิถีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนที่มุ่งไปสู่ "ความเจริญทางวัตถุ" ที่รวมเอากิเลสและอีโก้ของมนุษย์ซึ่งถูกอุปโลกน์ให้เข้ามาเป็นครูสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาที่เป็นเพียง "สิ่งสมมติ"

จากบทความ การศึกษาเป็นสิ่งช่วยให้ชีวิตคนมีคุณภาพจริงหรือ ? 25 กุมภาพันธ์ 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)