ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (18)

"ทุกวันนี้องค์กรที่ประกาศตัวเองว่าทำงานเพื่อ"พัฒนาคน" แท้จริงแล้วองค์กรเหล่านี้กำลังตกเป็น
เครื่องมือให้กับวัฒนธรรมตะวันตก ใช่หรือเปล่า ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าจะกล่าวว่าเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ก็ไม่น่าจะผิดไปจากความจริง

ภาวะการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่บนทางสายกลาง ย่อมอยากที่จะรักษาอิสรภาพเอาไว้ให้มั่นคงอยู่ได้
จึงใคร่ขออนุญาตฝากไว้ให้ทุกคนได้นำไปคิดค้นหาความจริงกันเอาเองจะไม่ดีกว่าหรือ"

จากบทความ "คนกับการบริหารและจัดการ" ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ผู้รวบรวมวาทะได้เอา องค์กรต่าง ๆ ที่พัฒนาคน เข้าไปใส่ แล้ววิเคราะห์ว่า เป็นเครื่องมือวัฒนธรรมตะวันตก
หรือไม่ ใส่กี่องค์กรเข้าไปตรงเป๊ะ ดังวาทะของท่านเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)