กลอนตลาด...ปั้นอีเอ็มบอล

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสียงเข้าสายรายงานมาว่าถึงแล้ว

ไร้วี่แววอาจารย์จ๋าอยู่หนไหน

โทษทีนะอาจารย์กำลังไป

เห็นร่ำไรวัดโคกเปี้ยวบนเกาะยอ

ได้เวลาลูกศิษย์มากันพร้อมหน้า

ถึงเวลาปั้นเป็นบอลกันแล้วหนอ

อาจารย์นกอยู่เกาะยอมาเฝ้ารอ

ศิษย์จากมอทักษิณตั้งใจฟัง

แล้วร่วมกันปั้นเป็นงานอีเอ็มบอล

ให้เป็นพรน้ำสะอาดปราชญ์คาดหวัง

อนุรักษ์ทะเลสาบก่อนจะพัง

คืนชีพยังสัตว์น้ำดีดังเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)