10 วิธีในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ตอนที่ 2

1. จงอ่านเท่าที่คุณจะอ่านได้ (Read as much as you can)

ปัจจุบันนี้ มีผู้คนจำนวนมาก มีการอ่านจากสื่อที่เป็นอินเตอร์เน็ท (online sources) การอ่านจะถูกทำอยู่ในรูปบล็อก (blog) ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเขียนได้ไม่ค่อยดีนัก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังย่อยภาษาอังกฤษที่เป็นงานเขียนให้มากเข้าไว้ คุณควรจะเข้าถึงเครื่องมือที่เป็นการอ่านให้มากกว่านี้ การอ่านหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, แผ่นพับ (brochures), รายงาน, และสื่ออื่นๆ ที่ตรงกับความสนใจของคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจเรื่องไวยากรณ์, โครงสร้างประโยค (sentence structure), เครื่องมือเชิงเทคนิค (technical jargon) โดยผ่านการอ่านวรรณกรรมเหล่านั้น เมื่อคุณเจอคำ หรือการแสดงออก (expression) ที่คุณไม่เข้าใจ จงขีดเส้นใต้ และพยายามหาความหมายของพวกมัน ก่อนที่จะจบการอ่าน

2. เข้าไปคุยในห้องการพูด และ การอภิปรายเชิงสาธารณะ (Engage in chat room and forum discussion)

เรื่องที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของคุณเติมเต็ม ก็คือการเรียนรู้ที่จะคิดเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะเหล่านี้จะทำให้ภาษาอังกฤษของคุณเร็วขึ้น และดีขึ้น ห้องการพูดและการอภิปรายเชิงสาธารณะบีบบังคับให้คุณคิดเป็นภาษาอังกฤษ เพราะคนที่เข้ามาคุยด้วยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และตอบสนองกับคุณอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ ทำให้คนที่พูดภาษาอังกฤษมีความสามารถในระดับที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะนำเสนอสถานที่ให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนและทักษะการสนทนา

หนังสืออ้างอิง

Jennifer Frost.(2013).10 Ways to Improve Your English Writing Skills Today.

http://www.grammarcheck.net/10-ways-to-improve-your-english-writing-skills-today/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมกๆๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ