บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พยายามใช้ห้องพูดคุย และ การอภิปรายเชิงสาธารณะ