คู่มือปฏิบัติงานสำหรับช่างเทคนิค การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Syringe Pump & Infusion Pump of 2014

nikorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สอบเทียบ

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับช่างเทคนิค การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Syringe Pump & Infusion Pump ปี 2557

ศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน อาจเป็นประโยชน์สำหรับบางท่าน หรือหน่วย/งาน จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือเรียกทัวไปว่า "สอบเทียบ" ขออนุญาตรวบรวมเป็นคู่มือ เพื่อพัฒนา งานประจำให้เกิดคุณภาพ ผิดพลาดประการใดขอน้อมรับไว้พ้ฒนา ครับผม

(ไม่สงวนสิทธิ์)

ปี 2558 คงต้องแยกเป็น 2 เล่ม เรื่องละเล่ม

ขอบคุณครับ

ลิงค์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับช่างเทคนิค การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Syringe Pump & Infusion Pump of 2014

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือแพทย์ความเห็น (0)