บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จงอ่านเท่าที่คุณจะอ่านได้