หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : วีดีทัศน์ (ภาพรวม ปี 2557)

ผมเขียนสคริป หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ด้วยตนเอง เขียนแบบงูๆ ปลาๆ เพราะไม่เคยได้เล่าเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ของการเขียนสคริป


ผมใช้หลักคิดง่ายๆ ที่ตนเองถือยึดมายาวนาน นั่นคือ "พูดในสิ่งที่ทำ ย้ำในสิ่งที่มี" สคริปนี้ จึงเขียนจากข้อเท็จจริง เขียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เขียนจากข้อมูลอันเป็นงานใน "หน้าตัก"


งานชิ้นนี้ จัดทำขึ้นบนฐานของการทำงานแบบมีส่วนร่วม -
น้องๆ ทีมงานเป็นผู้สัมภาษณ์ คัดกรองภาพ

นิสิต มาอัดเสียงบรรยาย - นิสิตมาช่วยตัดต่อ


อันที่จริง ผมต้องการให้วีดีทัศน์ชุดนี้มีความยาวประมาณ 7-10 นาทีด้วยซ้ำไป แต่ทั้งปวงก็ไม่ได้ดังใจคิด น้องๆ ปล่อยงานยาวเหยียด เพื่อให้อะไรๆ ได้ทำหน้าที่บอกเล่าด้วยตัวเอง


กอปรกับระยะเวลาอันน้อยนิด ทำให้เรายังไม่สามารถทำงานได้ตามที่ใจอยากจะได้ แต่ก็ยังดีใจว่า ในภาพรวมของงานชิ้นนี้ทำให้มองเห็นภาพการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคมในชื่อ "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พอสมควร


และมันก็จริง ในเวทีกระบวนการ หรือเวทีบรรยายทั่วไป ผมทดลองเปิดงานชุดนี้ให้คนอื่นได้ดูได้ชม ก็พบว่า หลายต่อหลายคนเข้าใจเรื่องราวที่มาที่ไปของหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมองเห็นความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ใช้ผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไม่ยากเย็น


ใจจริง- ผมต้องการแยกส่วนวีดีทัศน์ชุดนี้เป็นสามชุดด้วยซ้ำไป เฉลี่ยชุดละ 7 นาที ประกอบด้วยที่มาที่ไป-ตัวอย่างหลักสูตรและชุมชน-เพลงประกอบ "ชุมชนปัญญา"


นี่คืออีกแนวทางหนึ่งของระบบและกลไกของการจัดการความรู้ผ่านวีดีทัศน์ หรือกระทั่งระบบและกลไกการจัดทำฐานข้อมูลผ่านความเป็นวีดีทัศน์ สู่การสร้างเป็นจดหมายเหตุในวาระแห่งการศึกษาเพื่อรับใช้สังคม


ครับ, วีดีทัศน์ชุดนี้ เป็นงานที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยไม่จำเป็นต้องใช้มืออาชีพภายนอกมาผลิต ไม่ต้องใช้งบประมาณการผลิตอย่างมหาศาล... ทำไปเรียนรู้ไป ทำไปเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน --


หากมีเวลา เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชม ที่นี่ (๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน) นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เขียนสคริปเพื่อเล่าเรื่องที่ทำได้ดีนะคะ

ดูแล้วเข้าใจกระบวนการทำงาน และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยค่ะ

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-การทำงานของอาจารย์ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและสถาบัน..

-เกี่ยวกับการขีด ๆ เขียน ๆ จากประสบการณ์ชีวิตถือเป็นคลังข้อมูลที่สั่งสมมา..

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านยันทึกดีดีค่ะ