ความเห็น 3006800

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : วีดีทัศน์ (ภาพรวม ปี 2557)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เขียนสคริปเพื่อเล่าเรื่องที่ทำได้ดีนะคะ

ดูแล้วเข้าใจกระบวนการทำงาน และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยค่ะ