ความเห็น 3006832

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : วีดีทัศน์ (ภาพรวม ปี 2557)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-การทำงานของอาจารย์ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและสถาบัน..

-เกี่ยวกับการขีด ๆ เขียน ๆ จากประสบการณ์ชีวิตถือเป็นคลังข้อมูลที่สั่งสมมา..

-ขอบคุณครับ