drapichart
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ

drapichart


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Username
drapichart
สมาชิกเลขที่
137967
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา    

ระดับปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2530-2533

ระดับปริญญาโท M.Sc. (Textile Dyeing and Finishing) with Distinction Department of Textile Industries, University of Leeds, UK พ.ศ. 2535-2536

ระดับปริญญาเอก Ph.D. (Textile Chemistry) University of Leeds, UK พ.ศ. 2536-2540

ประวัติการทำงาน               

- หัวหน้ากะ และรักษาการหัวหน้าโรงย้อม บริษัท จงสถิตย์ จำกัด พ.ศ. 2530-2531

- เป็นที่ปรึกษาภายในประเทศของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน ด้านเคมีสิ่งทอ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ Utah State University (USU) และ Consortium for International Development (CID) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2540 ถึง 30 พฤศจิกายน 2544
 - ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระเบิดสาย ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 - เป็นคณะผู้วิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเส้นใยไหมไทยมาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ. กห.)
- ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน "นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2542" จากโครงการเสื้อเกราะกัน-
   กระสุนจากเส้นใยไหมไทย 100%

- เป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (การปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ) หจก.บ้านฝ้ายพรหมชนะ (จ.เชียงใหม่) บริษัท เอเชียอีโค่ทัช จำกัด (จ.เชียงใหม่) คณะบุคคล ก๋ำปอ (จ.เชียงใหม่) บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (3 โครงการ) (จ.ขอนแก่น) บริษัท สยามบราเดอร์ส จำกัด (จ.สมุทรปราการ) บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   (จ.ปทุมธานี) บริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จำกัด (สาธุประดิษฐ์ กทม.) บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด (ร่มเกล้า กทม.) ฯลฯ

- รางวัลเหรียญทอง โครงการผลิตอนุภาคไมโคร/นาโนเซอริซิน และไฟโบรอิน เคลือบบนเสื้อผ้ากีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% จาก Seoul International Invention Fair 2009 (SIIF2009) ประเทศเกาหลีใต้

- อาจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท