หัวใจครู..สู้ไม่ถอย

วันครู..ยินดีกับรางวัลของเพื่อนครู ขึ้นสู่เวทีอันทรงเกียรติ ที่หลายครั้งก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้

การบริหารจัดการ งานวิชาการ บนพื้นฐานการเรียนการสอนที่ครูไม่ครบชั้น

มิหนำซ้ำ ยังมีงานจิปาถะ ที่ต้องแก้ปัญหาและพัฒนาควบคู่กัน

แบบบูรณาการ ประสานสอดคล้องสัมพันธ์ เป็นผู้นำการทำงานแบบมีส่วนร่วม

มุ่งเน้นการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งบุคลากรภายในและชุมชนภายนอก

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ในสถานการณ์จริง ยากกว่าที่คิด

ต้องอาศัยใจนำทาง สร้างจิตสำนึกที่รักงานและสู้งาน แม้จะมีอุปสรรคขวากหนาม

หนึ่งในนั้น..คือ ทรัพยากรในทุกด้าน ที่ขาดแคลน แต่ครูและผู้บริหารไม่ขาดความคิด

ที่จะทำงานเพื่อเด็ก ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง

จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่มุ่งหมายให้เด็กมีทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

วันครู..ยินดีกับรางวัลของเพื่อนครู ขึ้นสู่เวทีอันทรงเกียรติ ที่หลายครั้งก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้

แต่วันนี้..มีความสุขกับภาพที่เป็นมงคลนั้น และนึกถึงวานวันที่ผ่านมา อยากให้รางวัลตัวเอง

ไม่ได้ส่งผลงานให้ใครประเมิน ไม่มีใครมาประเมินโรงเรียน แต่จะใช้การประเมินตนเอง

ว่าทำงานหนักขึ้น ประคับประคองงานรอบด้าน เข้าไปช่วยทุกฝ่าย ให้ทำงานได้อย่างคล่องตัว

ภูมิใจกับการบริหารเวลา สุขใจที่ได้ทำงานอันเป็นที่รักทุกวัน และมั่นใจได้ทำให้โรงเรียนเล็ก

เดินมาถูกทาง ทั้งนวัตกรรมและเครื่องมือที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน..ที่ผลประเมินไม่ด้อยค่า

แหล่งเรียนรู้ร่มรื่นงามตา และใช้ประโยชน์ที่เอื้อการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว

ทั้งแปลงนาและผักปลอดสารพิษ เล้าไก่และโรงเห็ด สวนสมุนไพรและปุ๋ยชีวภาพ

มีกินมีใช้ตลอดปี ไม่มีผักชี ไม่ต้องมีเพื่อเอาใจใคร ไม่เป็นไฟไหม้ฟาง แต่อยู่กับเส้นทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน ถ่ายทอดสู่เด็กอย่างอดทนและรอคอย

ความสำเร็จอย่างแท้จริงจะมาเยือน ต้องใช้เวลา เป้ามายปลายทาง แม้ยังห่างไกล

แต่หัวใจครูก็สู้ไม่ถอย และมีความสุขกับผลของงานรายวัน สร้างฐานความคิดและทักษะ

ประสบการณ์ให้แข็งแกร่ง...นับวันยิ่งแกร่งกล้าและมีจุดยืนของตนเอง

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจการทำงานแล้วมีความสุข

การทำงานขั้นที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องการรางวัลครับ

มาเชียร์ ผอ ในการทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 


ชอบงานนี้จังค่ะ จัดพื้นที่ได้สวยนะคะ


ขอบคุณครับ

</span></span></strong>

เขียนเมื่อ 

มาทักทายให้กำลังใจ ท่าน ผอ.คนเก่งจ้ะ