การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต...

บันทึกเรื่องราว... " เสียงกู่ จาก ครูใหญ่ "

บันทึก… เสียงกู่ จาก ครูใหญ่ คุณครูผู้ที่ช่วยอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจนได้รางวัล จาก ประธานาธิบดีเกาหลี…

คลิปชุดนี้ หากใครไม่คลิกชมแล้ว ย่อมจะไม่ได้พบกับพลังแห่งมหากุศลเจตนา…


** คติธรรม คำขวัญ เพื่อสร้างกำลังใจ

การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต

“ พึ่งตนเองซะก่อน แล้วสวรรค์จะช่วย “

**
**************
=========================+++++

** คติธรรมประจำใจ อันเป็นนโยบายประเทศ ของ ประธานาธิบดีเกาหลี… **

“ ยกคนดี ตีคนชั่ว… “** คติธรรม คำขวัญ เพื่อสร้างกำลังใจ **

" การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต "


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)