​เรื่องดีที่ มวล. : ปลายปีที่เปลี่ยนแปลง


แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป ปี พ.ศ.ใหม่จะมาถึงในอีกไม่นาน แต่ยังมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ได้อีกมากมายไม่รู้จบ

ช่วงปลายปี 2557 ชีวิตการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีภาระหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราว ต้องตั้งตัวตั้งใจอยู่ราวหนึ่งสัปดาห์กว่าๆ จึงจะปรับตัวให้ทำงานต่อได้อย่างราบรื่น

มีเรื่องราวดีๆ อีกมากที่เป็นโอกาสของการเรียนรู้

  • การประชุม National Health Professional Education Reform Forum เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรม Grand Mercure Fortune Bangkok (อ่านบันทึกของ ดร.ป็อปและอาจารย์วิจารณ์ที่นี่ 1, 2, 3 )แสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหลายอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ ได้เรียนรู้จากตัวอย่างของสถาบันการศึกษาทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ได้รู้จักหลักสูตร Patient Safety Curriculum ของ WHO ที่ สรพ. ได้ทำความร่วมมือและแปลเป็นภาษาไทย และทำโครงการให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วม หลักสูตรนี้น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เราได้รับการแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 แต่ละสำนักวิชาต่างก็มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา หากมีเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง ก็น่าจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ไม่ยาก
  • Active learning ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและทุกสำนักวิชาปฏิบัติอยู่ มีการ ใช้เทคนิควิธีการอะไรกันบ้าง ได้ผลเป็นอย่างไร
  • In-country program ซึ่งขณะนี้สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาศิลปศาสตร์ดำเนินการอยู่ มีลักษณะอย่างไร อะไรที่เป็นข้อดีข้อจำกัด ควรจะมีกติกากลางของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร
  • Work-based learning ของหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ ที่ร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความน่าประทับใจที่สถานประกอบการและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะมี implication ต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
  • Student exchange program กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่มีอยู่ในหลายสำนักวิชา มีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับเราระยะเวลาสั้นบ้างยาวบ้าง น่าจะมีหลายเรื่องราวให้เรียนรู้
  • การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนมากน้อยเพียงใด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
  • กระบวนการรับนักศึกษาที่หลายหลักสูตรได้ปรับปรุงให้ตอบโจทย์ของตน รวมทั้งการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีข้อดีข้อจำกัดอย่างไร
  • ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในแต่ละเรื่อง เป็นที่รู้อย่างทั่วถึงหรือไม่ มีการปฏิบัติเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข

แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป ปี พ.ศ.ใหม่จะมาถึงในอีกไม่นาน แต่ยังมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ได้อีกมากมายไม่รู้จบ


วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557

หมายเลขบันทึก: 583214เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2014 15:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ธันวาคม 2014 15:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

สุขสันต์ตลอดปีใหม่และตลอดไปค่ะ.....

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์

อากาศเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

ส่งความงดงามมาเติมสุขจากธรรมชาติเนื่องในปีใหม่ ขอตั้งจิตอธิษฐาน ให้ผู้เป็นกัลยาณมิตร เป็นเครือญาติ เป็นครูแห่งชีวิต ผู้ตั้งมั่นในความดี เข้าถึงความเย็นใจ ทุกเมื่อทุกวัน

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ สำหรับคนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี