อัจฉราภรณ์ สุจริต

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee53181054
สมาชิกเลขที่196850
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อนางสาวอัจฉราภรณ์  สุจริต

จบชั้นประถมศึกษา 1-6 ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย

จบชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4   วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา 

คติประจำใจ ความแตกต่างของ "ความเป็นไปไม่ได้" และ "ความเป็นไปได้" ก็คือการตัดสินใจของตัวเอง

ชอบอยู่กับธรรมชาติ ชอบความสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบอยู่คนเดียว