จดหมายถึงราชบัณฑิตยสถาน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เรื่อง การสะกดคำในคำชี้ทางของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้า ๔๙๑

เรียน ราชบัณฑิตยสถาน

ข้าพเจ้านายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อ่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ หน้า ๔๙๑ พบคำชี้ทางว่า "ตาเป็นสัปปะรด-ตาแหลม" ซึ่งไม่ตรงกับคำศัพท์แรกของหน้า "ตาเป็นสับปะรด" ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้ผู้ใช้พจนานุกรมฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมทั้งครูสอนภาษาไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบหากท่านทราบแล้วและดำเนินการแก้ไขแล้วข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
ครูภาษาไทยโรงเรียนบางลี่วิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอคุณพี่ครูพิสูจน์มากครับ

เขียนได้ทั้งสองอย่างแต่ทำไมไม่เขียนให้เหมือนกันตอนแรก

สร้างความสับสนจริงๆด้วย

ขอบคุณมากๆครับ พี่ครูสบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.ขจิตมากครับแวะมาเยี่ยมเยือน ยังเหมือนเดิมครับ