ศูนย์เรียนรู้สวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีโครงการอบรมดีอีกแล้วนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ