JJ14V12_2 ตำนานแห่ง สรพ ใหม่ เก่า บริหารคุณภาพ สรพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรรมการบริหาร สรพ 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการประกาศ โปรดเกล้า ฯ ให้มี สรพ และ ลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2552

มติ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและรับรองสถานพยาบาล ชุดปััจจุบัน ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2557

สถาบันมีวัตถุประสงค ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลรวมทั้งกําหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใชเปนแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

JJ14 ฅ ฅนเดิม ( 081214 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (7)

เรียน อ.จิตเจริญ ที่เคารพ

ยินดีด้วยครับ

รอติดตามเรียนรู้ ครับ

เรียนอาจารย์ JJ

ขอบคุณความรู้และการบอกถึงภาพฝันที่เราต้องเดินครับอาจารย์. ผมยินดีที่อาจารย์เข้ามาร่วมสร้างภาพฝันร่วมกันและทำร่วมกัน ขอบคุณครับอาจารย์. "หมุดหมายนี้คือเพื่อระบบสุขภาพและประชาชน

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมแสดงความยินดีด้วย กับทีมคุณภาพค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ต้อม ที่นับถือ ด้วยทีมงานพัฒนา ของภาควิชาเรา คือ พื้นฐาน ของการพัฒนาที่ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับ "วิชาชีพเป็นหลัก วิชาพัฒนาเสริมพลังครับ"

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านลูกหมูเต้นระบำ พรพ ปรับมาเป็น สรพ เป้าหมาย คือ ประชาชน มีสุขภาวะดีขึ้น ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ปะที่นับถือ รากฐานมาจากวิชาชีพ ที่เราเริ่มทำงานตั้งแต่ ปี 2519 ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์หมอ JJ

มีเรื่องดีๆให้ทำตลอดเวลาครับ

ขอบคุณมากครับ