ส่งเสริมการอ่านส่งผ่านความคิดสะกิดชาว กศน.

ส่งเสริมการอ่านส่งผ่านความคิดสะกิดชาว กศน.

การส่งเสริมการอ่านเป็นภาระงาน กศน.ที่ทำกันมาเนิ่นนานจากวันวานถึงวันนี้ บางปีก็โหมกระหน่ำกระทำกันอย่างจริงจังระดมสรรพกำลังภายใต้นโยบายจุดเน้นที่เด่นชัด บางปีก็จัดแค่พอดำรงงาน แท้ที่จริงงานส่งเสริมการอ่านนี้เป็นงานที่มีความหมายภายใต้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน. ที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดไปตราบใดที่ กศน.ยังมีลมหายใจอยู่ เป็นประตูของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อยู่คู่สังคมไทย ที่เราชาว กศน.ต้องสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน แม้ว่างบปรพมาณที่ได้รับจัดสรรจะน้อยนิด ก็ต้องคิดกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจากฐานงานประจำ บางกิจกรรมก็ไม่ต้องใช้งบประมาณอยู่ที่การอกแบบงานจากฐานการคิดของผู้บริหารและนักคิดพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งหลายในพื้นที่ มีตัวอย่างดีที่เคยดำเนินการและที่กำลังดำเนินการที่ได้ทราบจากไปสัมผัสงานในพื้นที่จะนำเสนอในที่นี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่

1.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับ โครงการ"วันพ่อถึงวันแม่ "บริจาคหนังสือดีสู่บ้านหนังสือชุมชน

2.กศน.จังหวัดหนแงคาย กับโครงการอ่านทุกวัน บันทึกทุกคืน

3.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับโครงการมุมหนังสือน่าอ่าน บ้านน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู่คู่สังคมไทย

ในการนี้หากท่านใดมีโครงการ/กิจกรรมดีๆ ก็แจ้งมาช่องทางนี้ได้ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันรณรงค์สร้างสรรค์การส่งเสริมการอ่านให้กระจายไปทั้งแผ่นดิน..

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

รองเลขาธิการ กศน.

https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.895718940452505.1073742944.100000432219925&type=1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบทุกโครงการ โดยเฉพาะ โครงการอ่านทุกวัน บันทึกทุกคืน ครับ

เขียนเมื่อ 

น่าจะบรรจุเป็นนโยบายหลักที่ต้องทำให้ยั่งยืนครับ.."เป็นหม้อข้าวใบใหญ่ของเราชาว กศน."