ยศ ทรัพย์ อำนาจ

ยศ และเกียรติ ที่ได้รับ เพื่อ : ให้ระลึก ถึงความดี และเผยแพร่ให้ผู้อื่นกระทำแต่ความดี ความมีเมตตาและคุณธรรม กระทำแต่ความดี เป็นการประคองยศ ประคองเกียรติ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ทรัพย์ ที่ได้รับ เพื่อ : .ให้สำนึก ในความดีที่กระทำ และพึงแบ่งปัน และใช้เพื่อประโยชน์แห่งความดีด้วยความสัตย์ สุจริต ต่อประโยชน์ให้กับผู้อื่นพึงสำนึกต่อการกระทำความดี เป็นการประคองทรัพย์ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

อำนาจ ที่ได้รับ เพื่อ : ให้ช่วยเหลือ ในการกระทำคุณงามความดีนั้น มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการกระทำความดี ด้วยความสุจริต สร้างประโยชน์ต่อสังคมให้เกิดความเมตตา และคุณธรรม เป็นการประคองอำนาจ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ยศ ทรัพย์ อำนาจ : ต่างไม่ยั่งยืน และไม่มีตัวตน ล้วนเป็นของสมมุติ ไม่มีการดำรงอยู่ ย่อมสูญสิ้นไปในที่สุด

ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป ล้วนเกิดขึ้นและดับไปตามเวลา ฉะนั้นไม่ควรหลงติดใน "ยศ ทรัพย์ และ อำนาจ" แต่พึงระลึกถึงแต่การกระทำแต่คุณงามความดี การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตา มีคุณธรรม และความสุจริตใจ เป็นที่ตั้ง คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีเป็นที่สุด ของชีวิต ที่ดำรงอยู่ไว้ เช่น พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงอยู่ตลอดไป หาใช่ตัวพระองค์เองไม่

ธรรมสไตล์ฟรุ้งฟริ้ง

บังเจ.นรา 505

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบังเจ 505 ที่นราธิวาสความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีผู้หมวด

จำผมได้ไหมเนี่ย

555

ยังอยู่แม่ริมหรือย้ายไปจากรบพิเศษแล้วครับ

ไม่ได้ข่าวเลย

ขอให้รักษาเกียรติ ทหารเอาไว้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับครับผม ;)...