เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ (10/11/57)

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ เริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง วันนี้ชั่วโมงเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์นี้ผมสอนเรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี ก่อนเรียน มีการทบทวนความรู้เดิม โดยให้นักเรียนตอบว่า เทคโนโลยีคืออะไร และสารสนเทศคืออะไร และเทศโนโลยีสารสนเทศคืออะไร นักเรียนก็ตอบมาตามความเข้าใจ บางคนก็อ่านมาตามหนังสือ และผมก็ถามต่อว่า แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญกับพวกเราไหม สำคัญอย่างไร ให้นักเรียนคิดเอง เพราะคำตอบไม่มีในหนังสือ แล้วผมก็อธิบายเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ และยกตัวอย่างโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้นก็สอนและมีคำถามคอยถามนักเรียนด้วยเรื่อยๆ เพื่อถามความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือ อาจจะอ่านตามหนังสือ หรือคิดเองบ้าง แล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด ส่งท้ายคาบ แต่ท้ายคาบเหลือเวลาอีกประมาณ 15 นาที ไฟฟ้าในโรงเรียนดับ นักเรียนส่วนใหญ่ทำงานเสร็จแล้ว จึงให้นักเรียนช่วยกันปิดประตู หน้าต่าง ปิดไฟทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง และรอเข้าแถวกลับบ้านตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)