ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557

ในภาคเรียนที่ 2/2557 ดิฉันได้รับมอบหมาย ให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนทั้งหมด 6 คาบ และ รายวิชา ส่งเสริมการเรียนรู้ห้อง ม. 2.4 และห้อง ม.1.2 และเป็นผู้ช่วยครูในชุมนุม games for brian

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ ;)...